Otomatik sulama sistemleri

Otomatik sulama sistemleri

Son yıllarda peyzajda suya olan gereksinimin karşılanabilmesi için, su kaynaklarının daha etkin planlanmasına yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Bu bağlamda peyzaj alanlarında altyapı ögelerinin proje aşamasından önce dikkate alınması gerekmektedir. Sulama bunlardan biri olup, yeşil alanların sürekliliği ve optimum düzeyde bakımı için yaşamsal önem taşımaktadır. Sulamadan beklenen faydanın sağlanabilmesi, her şeyden önce, uygun sulama yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına bağlıdır. Bu kapsamda peyzaj uygulamalarında son yıllarda otomatik sulama sistemlerinin kullanımı tercih edilmektedir. Bu yöntemler kullanılırken dikkat edilmesi gereken bazı temel ilkeler bulunmaktadır. Bunların en önemlileri arasında; az su kullanma isteği, sulama materyallerinin sulanacak alanlarda fazla yer kaplamaması, sulama yapılırken kullanıcılara karşı görselliğin ön plana çıkarılması sayılabilir. Her durumda sulamada kullanılan yeni tekniklerin görsellikle birlikte, günümüz koşulları için kısıtlı sulama uygulamalarında kullanılması, sulama maliyetlerinin azaltılmasında etkili olmaktadır.  

 

BAHÇENİZE OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ KURALIM,

                                          ZAMANINIZ SİZE KALSIN, SİZ BAHÇENİZİN KEYFİNİ SÜRÜN ...